Valpar

första valpkullen

Den första valpkullen föddes i februari 2020. Kullen bestod av tre tikar och en hane.

Tik: Amandobs Racing Mercedes aka. Vilda

PRA-prcd, patella UA, BPH med skott.

Hane: Krulltotts Alfred aka. Kingston

PRA-prcd, patella UA, öga UA, DNA-testad fri A, HD-normal, BPH med skott                      

andra valpkullen

Den andra valpkullen föddes i november 2020. Kullen bestod av två tikar och två hanar. 

Tik: Amandobs Racing Mercedes aka. Vilda

PRA-prcd, patella UA, BPH med skott. 

Hane: Krulltotts Alfred aka. Kingston

PRA-prcd, patella UA, öga UA, DNA-testad fri A,

HD-normal, BPH med skott                      

tredje valpkullen

Planeras våren 2022.